BELANGRIJKE OPROEP AAN ONZE LEDEN EN STAKEHOLDERS

DE DATUM IN KADER VAN DEZE OPROEP IS VERSTREKEN. Wij houden u op de hoogte zodra er meer informatie beschikbaar is. Beste, Op 4 april 2024 hebben de Federale Raad voor Paramedische Beroepen (FRPB) en de Technische Commissie voor Paramedische Beroepen (TCPB) een adviesvraag ontvangen met betrekking tot het schrappen van drie handelingen in het Koninklijk Besluit van 22 december…

VMBv – IFIC Update – Afrondingsfase

Beste VMBv lid, In 2018 werd een nieuwe systeem omtrent functieclassificatie geïmplementeerd in de federale sectoren van het PC 330. Hierdoor werd er meteen een extreme onrust gezaaid. Geen enkele medisch beeldvormer herkende zich in de toen net gelanceerde functieomschrijving. In het kader van deze implementatie heeft IFIC de Vereniging van medisch beeldvormers (VMBv) uitgenodigd tijdens…

WETGEVING – Voorlopige erkenning TMB

Op 1 december 2019 eindigt de periode van voorlopige erkenningen als technoloog medische beeldvorming. Wie géén omzetting aanvraagt van de voorlopige erkenning naar een definitieve erkenning (dit kan enkel indien men intussen het diploma van technoloog medische beeldvorming heeft behaald) mag vanaf 1 december 2019 de activiteiten van een technoloog medische beeldvorming niet meer uitvoeren.…

UPDATE IFIC

Beste VMBv lid, IFIC implementeren in 2017 een nieuwe functieclassificatie in de federale private zorgsector. Dit leverde, voor de medisch beeldvormer, loonschaal 14 op met een bijpassende functieomschrijving. Na het lezen van deze functieomschrijving merkten vele beeldvormers onder ons  de onvolledigheid, incorrectheid en veroudering op. Dit met een massale beroepsaantekening (zowel  intern als extern) tot gevolg. De externe beroepen die bij IFIC normaal afgerond moesten zijn in november,…

update IFIC

FIC UPDATE – Staat in Doorkijk 2.0 die volgende week in de bus valt bij de leden nog de aangetekende brief naar IFIC gepubliceerd, kregen we intussen toch al antwoord van IFIC: WE WORDEN UITGENODIGD TIJDENS DE ONDERHOUDSFASE!! Datum? Eerste semester 2019… Nog even geduld dus…

Update IFIC

Beste, Graag willen wij u informeren over de beroepsfase en onderhoudsfase van toegewezen sectorale referentiefuncties van IFIC. In onderstaande links vindt u: Een begeleidende brief met informatie Een voorbeeldformulier voor extern beroep Een nieuwe functiebeschrijving: Bijlage 1 Technoloog Medische Beeldvorming (Om toe te voegen aan uw “Formulier extern beroep”) KB van TMB Wij hopen u hiermee voldoende op…

Update IFIC – Beroepsfase & Onderhoudsfase

(Zie onderaan update documenten 20/07/2018) Beste VMBv lid, Graag willen wij u informeren over de beroepsfase en onderhoudsfase van toegewezen sectorale referentiefuncties van IFIC. In bijlage vindt u: (link onderaan de post) Een begeleidende brief met informatie over de verschillende stappen van intern (en extern) beroep Een nieuwe functiebeschrijving: Bijlage 1 Technoloog Medische Beeldvorming (Om…

IFIC – Update

IFIC Toewijzingsfase Ten laatste op 30 april 2018 zou iedereen individueel van zijn/haar personeelsdienst een functie met loongegevens en loonsimulatie toegewezen krijgen. De toegewezen functie is gebaseerd op de inhoud van uw takenpakket (de titel is minder belangrijk). Zo zou het kunnen dat de verpleegkundigen werkzaam op radiologie de functie ‘Technoloog Medische Beeldvorming’ toegewezen krijgen…

De nieuwe functies en bijhorende loonschalen, bekend gemaakt door het Instituut voor Functieclassificatie IFIC.

Met dit bericht willen we jullie informeren over de nieuwe functies en bijhorende loonschalen, bekend gemaakt door het Instituut voor Functieclassificatie IFIC. Op 11/12/2017 ondertekenden de sociale partners in het Paritair Comité 330 twee collectieve arbeidsovereenkomsten. In 2018 wordt de nieuwe sectorale functieclassificatie ingevoerd die van toepassing zal zijn op alle werknemers in de federale…

Nieuw KB TMB 22/12/2017

Eind januari is het nieuwe KB betreffende de beroepstitels van Technoloog Medische Beeldvorming gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad: Koninklijk besluit van 22 december 2017 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van technoloog medische beeldvorming en houdende vaststelling van de lijst van technische prestaties en van de lijst van handelingen…