De nieuwe functies en bijhorende loonschalen, bekend gemaakt door het Instituut voor Functieclassificatie IFIC.

Met dit bericht willen we jullie informeren over de nieuwe functies en bijhorende loonschalen, bekend gemaakt door het Instituut voor Functieclassificatie IFIC. Op 11/12/2017 ondertekenden de sociale partners in het Paritair Comité 330 twee collectieve arbeidsovereenkomsten. In 2018 wordt de nieuwe sectorale functieclassificatie ingevoerd die van toepassing zal zijn op alle werknemers in de federale…