Update IFIC

Beste, Graag willen wij u informeren over de beroepsfase en onderhoudsfase van toegewezen sectorale referentiefuncties van IFIC. In onderstaande links vindt u: Een begeleidende brief met informatie Een voorbeeldformulier voor extern beroep Een nieuwe functiebeschrijving: Bijlage 1 Technoloog Medische Beeldvorming (Om toe te voegen aan uw “Formulier extern beroep”) KB van TMB Wij hopen u hiermee voldoende op…