Nieuw KB TMB 22/12/2017

Eind januari is het nieuwe KB betreffende de beroepstitels van Technoloog Medische Beeldvorming gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad: Koninklijk besluit van 22 december 2017 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van technoloog medische beeldvorming en houdende vaststelling van de lijst van technische prestaties en van de lijst van handelingen…