Activiteiten

 1. Belangenverdediging op nationaal niveau
 •  Overleg met het Ministerie van Volksgezondheid via onze zetels in de Federale Raad
  en de Technische Commissie voor paramedische beroepen, in de
  Erkenningscommissie Technoloog Medische Beeldvorming en in BELMIP (Belgian
  Medical Imaging Platform).
 • Daarnaast worden we ook regelmatig door het FANC (Federaal Agentschap voor
  Nucleaire Controle) geconsulteerd voor ronde tafelgesprekken.

2. Belangenverdediging op internationaal niveau

 • Vertegenwoordiging op de jaarlijkse meeting van de European Federation of
  Radiological Societies (EFRS) waarvan de VMBv stichtend lid is.

3. Overleg met onderwijsinstellingen

 •  We staan in nauw overleg met Odisee, de enige hogeschool in Vlaanderen die de
  bachelor TMB organiseert, en worden regelmatig uitgenodigd voor deelname aan
  visitaties en focusgesprekken.
 • De VMBv reikt jaarlijks de Marcel Brachotprijs (250 EUR en gratis lidmaatschap) uit
  voor de beste bachelorproef TMB.

4. Organisatie van jaarlijks terugkerende congressen

 •  Maart: Trefpunt Stralende Beroepen (volledige dag); dit congres is opgebouwd rond
  een centraal thema (2017: urgentieradiologie) dat als een rode draad doorheen de
  dag loopt.

TSB

 • November: SCOOP Symposium (halve dag); dit symposium bestaat steevast uit twee
  presentaties over radioprotectie en twee presentaties over innovatie binnen de
  wereld van de radiologie.

scoop

5. Redactie van nieuwsbrief en tijdschrift Doorkijk 2.0

Om nieuws tot bij de leden te brengen maakt de VMBv gebruik van
tweemaandelijkse digitale nieuwsbrieven (voorbeeld); leden ontvangen elk kwartaal ook
Doorkijk 2.0 (voorbeeld) in de brievenbus.
Het bestuur vergadert hiertoe maandelijks.

Advertenties