Wetgeving

PhilippePhilippe Van Laer

Binnen de VMBv heb ik ongeveer elke mogelijke taak uitgevoerd:

– redacteur van Doorkijk

– ledenadministratie

– voorzitter

– sponsoring

 

De laatste jaren ben ik voornamelijk actief op wetgevend vlak

 • Vertegenwoordiger voor de VMBv binnen
  • Belmip (Belgian Medical Imaging platform) van het FOD volksgezondheid
  • Werkgroep wijziging KB
  • Werkgroep navorming
  • Adviseur binnen NRPB en technische comissie
  • Lid expertengroep educatie van de EFRS
  • Lid expertengroep wetgeving van de EFRS

Philippe.VanLaer@vmbv.org

 

Advertenties