Erkenningsprocedure

Ik ben net afgestudeerd als technoloog medische beeldvorming, wat moet ik doen?

 1. U moet een erkenningsaanvraag indienen (Vanaf 2 december 2014 moet u in het bezit zijn van een erkenning of een afwijking om als technoloog medisch beeldvorming te mogen werken)
 2. De voordelen van een erkenning
  • Uw erkenning beschermt uw titel. Enkel u mag de bij wet bepaalde prestaties uitvoeren.
  • Uw erkenning garandeert dat u een erkende beroepsopleiding heeft genoten.
  • Uw erkenning vereist dat u uw kennis voortdurend bijwerkt door bijscholing te volgen.
  • Uw erkenning stelt u in staat uw collega’s te kiezen die zullen deelnemen aan de raden en comités die uw beroep vertegenwoordigen bij de bevoegde overheid.
 • Via het E-Loket Zorg en Gezondheid – e-loket van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (https://www.zorg-en-gezondheid.be/het-e-loket)
  • Naar e-loket zorgberoepen
  • Start het e-loket voor gezondheidszorgberoepen op
  • Inloggen doet u met de elektronische identiteitskaart (kaartlezer) of een federaal token.
  • Aanmelden als ‘Burger’
 • U heeft een elektronische kopie (PDF, PNG of JPG-formaat) nodig van de volgende documenten:
  • uw identiteitskaart (beide kanten)
  • uw diploma of getuigschrift
  • stagebewijs
  • tewerkstellingsattest (indien nodig). 10
 1. U moet een visum aanvragen
  • Uw visum is uw werkvergunning of uw ‘licence to practise’, u hebt het nodig om te kunnen werken. Het visum wordt uitgereikt door de FOD Volksgezondheid.

Wanneer u een erkenning hebt ontvangen van één van de Gemeenschappen, wordt de FOD Volksgezondheid automatisch gecontacteerd en wordt uw visum opgestuurd.

U hoeft dus zelf geen stappen te ondernemen naar de FOD Volksgezondheid toe: het is de desbetreffende gemeenschap die uw dossier opvolgt.

(https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/paramedische-beroepen#visum)

 

* Wat is het verschil tussen het visum en de erkenning?

De erkenning is een titel die aantoont dat de houder ervan met succes een theoretische en praktische opleiding heeft gevolgd om het beroep van technoloog medische beeldvorming uit te oefenen. De erkenning kan enkel worden ingetrokken als u geen bijscholing volgt of als u niet ‘competent’ wordt geacht ten aanzien van uw beroepskwalificatie. De erkenning kan opnieuw worden toegekend wanneer u aantoont dat u uw kennis heeft bijgewerkt.

Het visum is de vergunning die nodig is om het beroep te mogen uitoefenen. Als de technoloog medische beeldvorming psychisch of fysiek niet meer in staat is om te werken, zal zijn visum worden ingetrokken. Een visum kan onder voorwaarden ingetrokken worden, tijdelijk of definitief.

Advertenties