Realisaties

Wij stimuleren professionalisering, profilering en kwaliteitsverbetering.

 1. De VMBv was nauw betrokken bij
 • de aanzet tot en de organisatie van de eerste opleiding tot medisch beeldvormer in Vlaanderen.
 • het ontwerp van de nieuwe ARBIS wetgeving (publicatie 2018).

2. De VMBv was de drijvende kracht achter

 • KB TMB 28/02/1997
  • De publicatie van het KB 28/02/1997 dat de tewerkstelling van de Technoloog Medische Beeldvorming wettigt, mét lijst van toevertrouwde handelingen
  • Erkenning van de beroepstitel ‘Technoloog Medische Beeldvorming’
 • Verplichte bijscholing radioprotectie voor verpleegkundigen en niet-technologen (50u)
 • Erkenning van het beroep op 01/12/2014 én de overgangsmaatregel
  • De erkenning garandeert dat de medisch beeldvormer aan de eisen beantwoordt voor de uitoefening van het beroep. Wie geen diploma TMB of VPK heeft, mag sinds 1/12/14 niet meer starten met werken op MB (…dat was voorheen wel anders)!
  • De VMBv heeft gedrukt op een overgangsmaatregel om een sociaal bloedbad te vermijden: wie voldoende ervaring heeft kan op de dienst aan de slag blijven en krijgt een partiële erkenning. Wie onvoldoend ervaring krijgt een tijdelijke erkenning een heeft de tijd de opleiding tot TMB te volgen.
 • De uitbreiding van de lijst van toevertrouwde handelingen met echocardiografie en radiotherapie. We wachten op publicatie van het vernieuwde KB78.

3. De VMBv was stichtend lid van EFRS, European Federation of Radiographer Societies.

Advertenties